Expert Certification Course

Basic Electrical Industrian

[rank_math_breadcrumb]

Basic Electrical Industrian

Best For 
  • Managers
  • Students
  • Engineers

Course Description

Course Description

Mahilig ka bang magbutingting ala Enteng Kabisote? Kaysa tumwag pa ng electrician agad, bakit hindi mo subukan na ikaw ang mag aayos ng mga sirang appliances mo? Sayang rin ung perang ibabayad mo agad.

Kabayan halika na at matuto ng basic electrical wiring, paano gumamit ng multitester para sa troubleshooting, matutong mag repair ng ibat ibang klase ng electrical appliances tulad ng TV, refrigerator, washing machine at pano mag solve ng voltage, current, resistance, at wattage gamit ang ohms law?

O gusto mo rin bang matutunan ang ibat ibang basic motor control gaya ng START /STOP…. FORWARD-REVERSE at WYE or STAR DELTA, gamit ang contactor at relay, at kayo mismo ang mag wiring ng mga control na ito?

At malaman ang mga safety tips para maiwasan natin ang sunog at disgrasya sa bahay nyo?

Kung yes ka sa lahat ng ito, aba’y mag enroll na sa aming basic at intermediate industrial electrician courses ngayon!

Certified Authority

Certified Authority

Our courses are designed to meet industry needs and fulfill your career goals.

Let's Avail the Opportunity to Learn from Industry Experts

Enquire Now

Enquire Now

Course Stat

Course Stat

+ 0
Total Students Graduated
+ 0 hrs
Avg. Session Duration
+ 0
Job Placements
+ 0 %
Success Rate

Glimpse of Previous Sessions

Glimpse of Previous Sessions

Other Related Course

Other Related Course

Construction Safety

Best Practices and Strategies to Improve Student Experience & Boost Retention in Higher Education...

Cradle Operator

Best Practices and Strategies to Improve Student Experience & Boost Retention in Higher Education...

Electrical Safety

Best Practices and Strategies to Improve Student Experience & Boost Retention in Higher Education...

Environmental Awareness

Best Practices and Strategies to Improve Student Experience & Boost Retention in Higher Education...